Objednávka

Závazná objednávka (Smlouva o dodávce) fotografických prací vzniká na základě dohody o čase, místě a náplně fotografování prostřednictvím písemného e-mailového, SMS, Messenger atd. kontaktu.

POZOR! Víkendy se nefotí.


Výběr z galerie fotografií a odevzdané fotografie

Počet fotografií k retušování je dle vybraného balíčku, u mini focení dle určeného počtu. Výběr provádí vždy pouze fotograf.

Neretušované fotografie nebudou klientovi poskytnuty. Retušované fotografie jsou u fotografa zálohovány po dobu jednoho roku.

Fotografie se posílají v digitální podobě ve formátu *.jpg, v datové velikosti doporučené renomovanou tiskárnou tak, aby se daly vytisknout i na větší formát. Tisk není součástí balíčku.

Pokud by klient požadoval jiný formát než *.jpg, musí informovat fotografa před samotnou retuší.

Odevzdané fotografie se správně prohlížejí v celé velikosti, nikoli vyzoomované (zvětšené). Fotky mají odpovídající kvalitu v odpovídající pozorovací vzdálenosti a prohlížení případných nedostatků po vyzoomování NENÍ důvodem k reklamaci.


Ostatní podmínky

Fotograf má právo bez náhrady termínu zrušit focení, pokud se klient zpozdí o více než 15 minut.

Přijde-li klient pozdě, zkracuje se mu časový prostor pro něj vyhrazený.

Novorozenci se nefotí na záblesková světla, termín focení je celoročně vždy sjednáván nejlépe v dopoledních hodinách, kdy je nejkvalitnější světlo.

Nemocný klient se předem omluví, nahlásí nemoc a zvláště pro focení v ateliéru se hledá nový termín.

Retuš fotografií a její způsob je vždy prováděn výtvarným zpracováním a subjektivním vnímáním fotografa, pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na sociální síti či webových stránkách fotografa. Výraz klienta a jeho proporce, barevné ladění, kontrast, ořez a jiná retuš –  NEJSOU důvodem k reklamaci fotografie.

U dream fotografií neodevzdávám dvě stejně laděné fotky, každá je naprostý originál ve všech směrech.

Fotograf nesmí snímky klientů užít k dalšímu obchodnímu účelu.

Klient zakoupené fotografie smí využít pouze k osobnímu účelu. Přísný je zákaz k použití ve fotografických či jiných soutěžích bez předchozí dohody s fotografem a pokud fotograf souhlas dá, musí VŽDY být uvedeno jeho jméno jako autora fotografie.

Klient zakoupené fotografie nesmí využít k dalšímu obchodnímu účelu, ani v případě, že budou jakkoli graficky doupravené. Pokud klient do snímků jakýmkoli způsobem graficky zasáhne (změní barvy atd.), nesmí je dále prezentovat jako práci fotografa. I tak však nesmí fotografii prezentovat ve fotografických či jiných soutěží.

Pokud nebude možné dokončit fotografování ani do úrovně základních 5 ks fotografií vlivem nepředvídatelných podmínek (např. negativní nálady dítěte, počasí), uhradí klient základní hodinovou sazbu fotografa ve výši vykonaného rozsahu, není-li dohodnuto jinak, částkou 500 Kč/hod.


Platba

Platba vybraného balíčku je prováděna vždy v hotovosti po skončení focení.

Pokud by klient žádal úpravu dalších fotografií, doplatí předem tyto následné fotografie předem dohodnutým způsobem.

Platba následného tisku se provádí předem.


Termín odevzdání zakázky

Termín je vždy individuální, avšak nepřesahuje 30 dní.


Náhrada škody

Pokud klient a jeho doprovod způsobí škodu na technickém či jiném vybavení fotografa, plně odpovídá za jejich úhradu.


 

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodávce fotografických prací sjednanou řádnou Objednávkou v písemné podobě. Potvrzením Objednávky klient uděluje souhlas s Obchodními podmínkami v plném rozsahu.